Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Serapias |

Serapias orientalis subsp. orientalisE.Nelson

Serapias orientalis subsp. orientalis E.Nelson 1968, Monogr. & Ikonogr. Orchid.-Gattung. Serapias, Aceras, Loroglossum, Barlia 16, t. 2, figs. 3-6.

Συνώνυμα:

Serapias carica var. monantha P.Delforge; Serapias cordigera subsp. orientalis (E.Nelson) H.Sund. [nom. inval.: χωρίς σελίδα βασιώνυμου – συν. της S. orientalis s.l.]; Serapias cordigera subsp. patmia (M.Hirth & H.Spaeth) Kreutz [? - δες σημειώσεις]; Serapias cycladum H.Baumann & Künkele; Serapias feldwegiana H.Baumann & Künkele; Serapias ionica E.Nelson ex H.Baumann & Künkele [? δες σημειώσεις]; Serapias levantina subsp. feldwegiana (H.Baumann & Künkele) H.Baumann & R.Lorenz; Serapias neglecta subsp. ionica (E.Nelson ex H.Baumann & Künkele ) H.Baumann & R.Lorenz [? δες σημειώσεις]; Serapias neglecta subsp. ionica E.Nelson [nom. inval.: χωρίς καθαρή αναφορά rank - ? δες σημειώσεις]; Serapias orientalis subsp. cycladum (H.Baumann & Künkele) Kreutz; Serapias orientalis subsp. feldwegiana (H.Baumann & Künkele) Kreutz; Serapias orientalis subsp. moreana H.Baumann & R.Lorenz; Serapias orientalis var. monantha (P.Delforge) P.Delforge; Serapias orientalis var. sennii (Renz) P.Delforge [? δες σημειώσεις]; Serapias orientalis var. spaethiae P.Delforge; Serapias patmia M.Hirth & H.Spaeth [? δες σημειώσεις]; Serapias sennii Renz [? δες σημειώσεις]; Serapias vomeracea f. platyglottis Vierh.; Serapias vomeracea f. platypetala Vierh.; Serapias vomeracea f. sennii (Renz) Renz [? δες σημειώσεις]; Serapias vomeracea subsp. orientalis (E.Nelson) Greuter [συν. της S. orientalis s.l.]


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Northern Africa Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Είδος αρκετά κοινό στη χώρα. Συχνά ξεχωρίζει εύκολα από τα άλλα είδη, αλλά στα νησιά του Αιγαίου μπορεί να η ταυτοποίηση να γίνει προβληματική. Για κλείδα δες στην καταχώρηση για το γένος - σύνδεσμος

Σημειώσεις ταξινόμησης

Η καταχώρηση εδώ, δεν ακολουθεί ακριβώς το WCSF (23/6/2015). Μερικά συνώνυμα που δίνονται στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων ως συνώνυμα της S. orientalis E.Nelson, εδώ θεωρούνται συνώνυμα της S. apulica (E.Nelson ex H.Baumann & Künkele) P.Delforge (δες αυτήν την καταχώρηση για πληροφορίες - σύνδεσμος). 

Τα συνώνυμα που εδώ είναι με '?' έχουμε αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι μέλη της S. orientalis E.Nelson: 

'S. patmia M.Hirth & H.Spaeth' (και τα ομοτυπικά της συνώνυμα): ένα taxon για το οποίο από όσες (ελάχιστες) αναφορές έχουμε μάλλον είναι υβρίδιο (πιθανότατα με ένα από τα ''μικρά είδη'' όπως η S. politisii Renz). 

'S. sennii' Renz': μάλλον ανήκει στο taxon που σήμερα ξέρουμε σαν S. apulica (E.Nelson ex H.Baumann & Künkele) P.Delforge (στην περίπτωση αυτή είναι το πρώτο δημοσιευμένο όνομα για αυτό το taxon, και άρα το σωστό όνομα). 

'S. neglecta subsp. ionica E.Nelson, nom. inval.' (που είναι βασιώνυμο σειράς συνωνύμων): η εικονογράφηση που συνοδεύει την τυπική δημοσίευση, δείχνει ένα φυτό με ενδιάμεσο χαρακτήρα ανάμεσα στην S. orientalis E.Nelson και την S. apulica (E.Nelson ex H.Baumann & Künkele) P.Delforge ή S. neglecta De Not. και πιθανότερα πρόκειται για υβρίδιο, αν και μορφολογικά στα όρια της S. orientalis E.Nelson. 


English

This species is quite common in Greece - it can be usually differentiated easily amongst others; however the situation can become tricky in populations occurring in the Aegean islands. For key to the species see the entry of the genus - link.

Notes on taxonomy

The present entry does not follow the WCSF (23/6/2015). Some synonyms, given by the aforementioned database under S. orientalis E.Nelson, are considered here synonyms of S. apulica (E.Nelson ex H.Baumann & Künkele) P.Delforge (see entry - link).

There are some doubtful synonyms here denoted with a '?' (in accordance to the treatment of WCSF, 23/6/2015): 

'S. patmia M.Hirth & H.Spaeth' (and its homotypic synonyms): from the data we have up to now (very limited data), seems to be a hybrid (probably with one of the smaller taxa, e.g. S. politisii Renz). 

'S. sennii' Renz' (and its homotypic synonyms) probably belongs to the taxon known today as S. apulica (E.Nelson ex H.Baumann & Künkele) P.Delforge (in this case, this is the first validly published name of this species). 

'S. neglecta subsp. ionica E.Nelson, nom. inval.' (which is the basionym for a variety of names): the illustration that accompanies the protologue shows a taxon intermediate between S. orientalis E.Nelson and S. apulica (E.Nelson ex H.Baumann & Künkele) P.Delforge or S. neglecta De Not. and is probably a hybrid, though morphologically in the (extreme) limits of S. orientalis E.Nelson. 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

εικονογράφηση που συνοδεύει την τυπική περιγραφή - illustration accompanying protologue