Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Serapias |

Serapias apulica(E.Nelson ex H.Baumann & Künkele) P.Delforge

Serapias apulica (E.Nelson ex H.Baumann & Künkele) P.Delforge 1990, Naturalistes Belges 71(3): 110

Συνώνυμα:

* Serapias orientalis subsp. apulica E.Nelson ex H.Baumann & Künkele [βασιώνυμο]; Serapias carica (H.Baumann & Künkele) P.Delforge [? δες σημειώσεις]; Serapias istriaca Perko; Serapias neglecta subsp. apulica (E.Nelson) Landwehr [nom. inval.: το βασιώνυμο είναι nom. inval.]; Serapias neglecta subsp. istriaca (Perko) H.Baumann & R.Lorenz; Serapias orientalis subsp. apulica E.Nelson [nom. inval.: χωρίς διάγνωση στα λατινικά]; Serapias orientalis subsp. carica H.Baumann & Künkele [? δες σημειώσεις]; Serapias orientalis var. carica (H.Baumann & Künkele) P.Delforge [? δες σημειώσεις]; Serapias pseudocordigera var. brachyantha Rchb.f. [? δες σημειώσεις]; Serapias vomeracea subsp. istriaca (Perko) Kreutz


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Η S. apulica (E.Nelson ex H.Baumann & Künkele) P.Delforge είναι μορφολογικά ενδιάμεση των S. orientalis E.Nelson και S. neglecta De Not. Ξεχωρίζει από την πρώτη από το χαμηλό ύψος και τη πυκνή ταξιανθία, ενώ από τη δεύτερη από το επιχείλειο που είναι πιο σκούρο, και σε πλάτος δεν φτάνει ποτέ το πλάτος του υποχειλείου. Δεν γνωρίζουμε την πραγματική κατανομή του είδους στη χώρα, λόγο σύγχησης με άλλα είδη. 

Αν και μοιάζει πολύ με την S. cordigera L., το επιχείλειο είναι διαφορετικό, τα φύλλα άστικτα, και είναι πολύ κοντύτερη. Επίσης να σημειωθεί, πως οι φώτο που βρίσκονται στη βάση εδώ, ανήκουν στο taxon 'S. carica (H.Baumann & Künkele) P.Delforge' που εδώ θεωρείτε συνώνυμο του παρόντος είδους. Για κλείδα στα είδη, δες καταχώρηση γένους - σύνδεσμος.

Ταξινομικές σημειώσεις

Η εδώ καταχώρηση διαφέρει του WCSF (23/6/2015) τόσο στο ότι η προαναφερθείσα βάση θεωρεί το παρόν taxon υποείδος της S. neglecta De Not. όσο και στα συνώνυμα. 

Ως προς το πρώτο, σύμφωνα με τα ευρήματα των Bellusci et al. (2008) και Sardano et al. (2012)  τα δύο είδη δεν φαίνονται συγγενή. 

Ως προς το δεύτερο, εδώ σημειώνονται με ''?'' διάφορα ονόματα που σύμφωνα με το WCSF (23/6/2015) ανήκουν στην συνωνυμία της S. orientalis E.Nelson, διότι συγκρίνοντάς τα με το υλικό των τυπικών περιγραφών δεν βρίσκουμε επαρκείς αποδείξεις για τη θέση τους εκεί. 

Κυρίως η θέση της 'S. orientalis subsp. carica H.Baumann & Künkele' και των ομοτυπικών της συνωνύμων είναι εδώ με βάση τις περιγραφές του Delforge (2006) διότι δεν έχουμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό της τυπικής δημοσίευσης. Πάραυτα, ο ίδιος ο Delforge (2006: 259) τονίζει τις ομοιότητες των δύο taxa. 


English

S. apulica (E.Nelson ex H.Baumann & Künkele) P.Delforge is morphologically intermediate between S. orientalis E.Nelson and S. neglecta De Not. It can be differentiated from the first by the short stature and dense inflorescence, and from the second by the width of the epichile (and its colour) which is always narrower when compared to the hypochile. We do not have any data on its real distribution in Greece, because it is perennially confused with other species. 

Also, these plants are morphologically close to S. cordigera L., however the epichile is different, the leaves unspotted and it has a short stature. It should be noted that the plants present in our database belong to the taxon known as 'S. carica (H.Baumann & Künkele) P.Delforge' which is here considered a synonym of the present species. For a key to the species of Serapias L. in Greece, see the entry for the genus - link

Notes on taxonomy

The present entry is different to the treatment of WCSF (23/6/2015): the aforementioned database considers the present taxon a subspecies of S. neglecta De Not. and has differences in the synonyms accepted. 

Regarding the first issue, in accordance to the findings of Bellusci et al. (2008) and Sardano et al. (2012) the two taxa seem unrelated. 

Regarding the second issue, here with ''?'' we denote names that according to the WCSF (23/6/2015) belong to the synonymy of S. orientalis E.Nelson, because after comparison of type material we cannot justify their presence there.  

The position of 'S. orientalis subsp. carica H.Baumann & Künkele' and its homotypic synonyms here relies on the descriptions by Delforge (2006) because we have no access to any original material of the protologue. However, Delforge (2006: 259) points out that the two taxa are similar. 


Βιβλιογραφία/References

Bellusci, F., G. Pellegrino, A.M. Palermo & A. Musacchio, 2008. Phylogenetic relationships in the orchid genus Serapias L. based on noncoding regions of the chloroplast genome. Molecular Phylogenetics and Evolution, Vol.47: 986–991.

Sardaro, M.L.S., M. Atallah, M.E. Picarella, B. Aracri & M.A. Pagnotta, 2012. Genetic diversity, population structure and phylogenetic inference among Italian Orchids of the Serapias genus assessed by AFLP molecular markers. Plant. Syst. Evol., Vol.298:1701–1710.


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

εικονογράφηση που συνοδεύει την τυπική περιγραφή - illustration accompanying protologue