Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Platanthera |

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 1829, Handb. Gewächsk. ed. 2, 2: 1565

Συνώνυμα:

* Orchis chlorantha Custer [βασιώνυμο]; Gymnadenia chlorantha (Custer) Ambrosi; Habenaria chlorantha (Custer) Bab. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Habenaria chloroleuca Ridl.; Habenaria montana (F.W.Schmidt) T.Durand & Schinz; Habenaria subulifera W.W.Sm.; Habenaria virescens Druce [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Orchis bifolia var. elatior Gaudin; Orchis bifolia var. macroglossa Wallr.; Orchis montana F.W.Schmidt [nom. rej.]; Orchis virescens Zollik. ex Gaud. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Platanthera bifolia subsp. chlorantha Rouy; Platanthera chlorantha f. bracteata Zapal.; Platanthera chlorantha f. grandiflora (M.Schulze) Soó; Platanthera chlorantha var. angustata Zapal.; Platanthera chlorantha var. grandiflora M.Schulze; Platanthera chlorantha var. montana (F.W.Schmidt) Nyman; Platanthera chlorantha var. robusta Verm.; Platanthera montana (F.W.Schmidt) Rchb.f.; Platanthera montana var. gselliana H.Baumann, Künkele & R.Lorenz; Platanthera sigmoidea Maek.; Platanthera subulifera (W.W.Sm.) Schltr.


Ελληνική κατανομή:
Νομός Αιτωλοακαρνανίας Νομός Αχαΐας Νομός Γρεβενών Νομός Δράμας Νομός Ευβοίας Νομός Ημαθίας Νομός Θεσπρωτίας Νομός Θεσσαλονίκης Νομός Ιωαννίνων Νομός Καρδίτσας Νομός Καστοριάς Νομός Κέρκυρας Νομός Κιλκίς Νομός Κοζάνης Νομός Λέσβου Νομός Μαγνησίας Νομός Πέλλας Νομός Πιερίας Νομός Σερρών Νομός Τρικάλων Νομός Φλώρινας Νομός Χαλκιδικής Άγιον Όρος

Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Northern Africa Caucasus Western Asia China Mongolia Eastern Asia

Σημειώσεις είδους:

Αν και φαινομενικά μοιάζει με την P. bifolia (L.) Rich., το παρόν είδος ξεχωρίζει εύκολα βάσει της διάταξης των ήμι-γυρεομαγμάτων (στην P. bifolia (L.) Rich. είναι παράλληλα και ξεκινάνε από το πάνω μέρος του ανοίγματος του πλήκτρου, ενώ στις P. chlorantha (Custer) Rchb. και P. holmboei  H.Lindb. συγκλίνουν προς τα πάνω, ξεκινώντας αριστερά και δεξιά από το άνοιγμα του πλήκτρου). 

Τo υβρίδιο ανάμεσα στα δύο είδη (P. bifolia (L.) Rich. ×  P. chlorantha (Custer) Rchb. = P. × hybrida Brügger), μπορεί να είναι πολύ πιο κοινό από ό,τι έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία (Delforge, 2006; Bateman et al., 2009; Bateman et al., 2012).


English

Though superficially similar to P. bifolia (L.) Rich., the present species differs in the orientation of the the hemi-pollinaria (parallel in P. bifolia (L.) Rich. with their viscidia above the spur opening - converging toward the top, their viscidia positioned left and right in regard to the spur opening in P. chlorantha (Custer) Rchb. and P. holmboei  H.Lindb.). 

The hybrid between P. bifolia (L.) Rich. and  P. chlorantha (Custer) Rchb. (= P. × hybrida Brügger), may be more common than reported (Delforge, 2006; Bateman et al., 2009; Bateman et al., 2012).


Βιβλιογραφία/References

Bateman R.M., K.E. James, Y.B. Luo, R.K. Lauri, T. Fulcher, P.J. Cribb & M.W. Chase, 2009. Molecular phylogenetics and morphological reappraisal of the Platanthera clade (Orchidaceae: Orchidinae) prompts expansion of the generic limits of Galearis and Platanthera. Ann. Bot. Vol.104(3): 431-445.

Bateman, R.M., K.E. James & P.J. Rudall, 2012. Contrastin levels of morphological versus molecular divergence between closely related Eurasian species of Platanthera (Orchidaceae) suggests recent evolution with a strong allometric component. New Journal of Botany, Vol.2(2): 110-148.


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologueΣημειώσεις: