Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Himantoglossum |

Himantoglossum samariense C.Alibertis & A.Alibertis

Himantoglossum samariense C.Alibertis & A.Alibertis 1989, Orchidophile (Asnières) 87: 110

Συνώνυμα:

Himantoglossum affine subsp. samariense (C.Alibertis & A.Alibertis) H.Baumann & R.Lorenz; Himantoglossum samariensis [αρχική ορθογραφία]


Ελληνική κατανομή:
Νομός Χανίων

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Θεωρείτε υβρίδιο ανάμεσα στα H. jankae Somlyay, Kreutz & Óvári και H. caprinum (M.Bieb.) Spreng., αν και μπορεί απλά να είναι η ανατολική μορφή του H. caprinum (Μ.Bieb.) Spreng. (Baumann & Lorenz, 2005, σαν H. affine (Boiss.) Schltr.). Το WCSF (26/6/2015) το έχει σαν φυσικό υβρίδιο, αλλά επειδή το H. caprinum (M.Bieb.) Spreng. δεν υπάρχει από όσο φαίνεται στην Ελλάδα (Dimopoulos et al., 2013; Sramkó et al., 2014; WCSF, 26/6/2015), και οι αναφορές σε αυτό οφείλονται σε λάθος αναγνώριση υπόχρωμων ατόμων του H. jankae Somlyay, Kreutz & Óvári ή του παρόντος είδους (Dimopoulos et al., 2013), εδώ δίνεται σαν είδος σε συμφωνία με τους Dimopoulos et al. (2013). Το παρόν είδος βρίσκεται και σε θέσεις στην Ν. Πελοπόννησο (Πέτρου et al., 2009 σαν 'H. affine'). Η μοναδική έρευνα μέχρι στιγμής με τη χρήση μοριακών δεικτών στο γένος, δεν έχει καταφέρει να βγάλει συμπεράσματα για την πραγματική του θέση σαν είδος ή υβρίδιο (Sramkó et al., 2014).


English

The present taxon is generally accepted as a natural hybrid between H. jankae Somlyay, Kreutz & Óvári and H. caprinum (M.Bieb.) Spreng., though it may just be the eastern form of H. caprinum (Μ.Bieb.) Spreng. (Baumann & Lorenz, 2005, as H. affine (Boiss.) Schltr.). WCSF (26/6/2015) accepts it as a natural hybrid, however, since H. caprinum (M.Bieb.) Spreng. does not seem to be present in Greece (Dimopoulos et al., 2013; Sramkó et al., 2014; WCSF, 26/6/2015), and since all reports of its occurrence seem to be misidentifications of hypochromic variants of H. jankae Somlyay, Kreutz & Óvári or of the present taxon (Dimopoulos et al., 2013), here it is accepted as a species, in accordance to Dimopoulos et al. (2013). H. samariense C.Alibertis & A.Alibertis has been also found in certain positions of S. Peloponnese (Πέτρου et al., 2009 as 'H. affine'; Sramkó et al., 2014). Up to now, the only study of the genus using molecular markers has failed to draw any conclusions about its status (Sramkó et al., 2014).


Βιβλιογραφία/References

Baumann, H. & R. Lorenz, 2005. Beiträge zur Taxonomie europäischer und mediterraner Orchideen. J. Eur. Orch. Vol.37(3): 705-743.

Dimοpoulos, P., T. Raus, E. Bergmeier, T. Constantinidis, G. Iatrou, S. Kokkini, A. Strid & D. Tzanoudakis, 2013. Vascular plants of Greece. An annotated checklist: 1-372. Botanic gardens and botanical museum Berlin-Dahlem, Berlin and Hellenic botanical society, Athens. Berlin, Germany.

Sramkó, G., A. Molnár, J.A. Hawkins & R.M. Bateman, 2014. Molecular phylogeny and evolutionary history of the Eurasiatic orchid genus Himantoglossum s.l. (Orchidaceae). Annals of Botany, doi:10.1093/aob/mcu179


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση με τη φωτογραφία που τη συνοδεύει - protologue with accompanying photograph